Vores

Rapsudsæd

Ring og forhør om pris og muligheder i god tid inden såning.

Liniesort

Butterfly

Højest ydende af alle vinterrapssorter – For 3 år i træk
– Linjesort
– Den højest ydende vinterrapssort i danske forsøg i 2015, 2016 og i 2017
– Meget højt olieindhold
– Kompakt type med lav biomasse, ensartet modning og nem høst
– Stor stråstyrke
– Modner middeltidligt
– Særdeles god resistens overfor rodhalsråd og god resistens overfor lys bladplet

Hybridsort

Schiller

– God samlet sygdomstolerance
– Højt olieindhold
– Kort stængel med lille tendens til lejesæd
– Skulpeopspringsresistens – data på skulpeopspring
og haglskader viser en stærk resistens